سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/6/10
12:57 عصر

اجلاس غیر متعهد های تهران و حال و روز بعضی ها

بدست شروق (z_m) در دسته

اگر اجلاس در تهران برگزار شود :
.... مردم دارن از گرسنگی می میرن .نون شب ندارن این ها اجلاس 2500 ساله برگزار می کنن .خون مردم رو کردن تو شیشه ...
اگر اجلاس در تهران برگزار نشود :
.... با این سیاست ها و الدروم بلدرومشون کشور رو منزوی کردن . اعتبار جهانی ندارن . همه رو با خودشون دشمن کردن . عرضه برگزاری یه اجلاس فکستنی هم ندارن .....

اگر موقع اجلاس تدابیر امنیتی ا جرا شود :
.... خاک بر سرشون . فقط دولتی که از ملتش بترسه این همه !!! سرباز تو خیابون میذاره . مردم رو علاف کردن . برا خاطر چارتا وزیر و وکیل ببین چه خوش رقصی هایی می کنن .....
اگر موقع اجلاس تدابیر امنیتی اجرا نشود :
.... خاک بر سرشون . تو لندن یه کارناوال رقص می خوان برگزار کنن تمام خیابون رو مامو می ارن اینها تمام ادم های مهم دنیا رو جمع کردن تو خیابون ها یه پلیس هم نداشتن .....

اگر مهمانان اجلاس از مواضع ایران حمایت کنن :
..... معلومه چارتا گدا گوری رو جمع کردن میلیارد میلیارد پول بی زبون ملت رو ریختن تو جیبشون باید هم ازشون حمایت کنن . اینها که کاره ای نیستن .حمایت کنن یا نکنن اتفاقی نمی افته ......
اگر مهمانان اجلاس از مواضع ایران حمایت نکنن :
.... کار دیپلماسی بلد نیستن . ما رو مضحکه خاص و عام کردن . آبرومون رو تو دنیا بردن ....


و این داستان ادامه دارد .....