سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/2/8
1:27 عصر

و نمک خورده اوییم بیا برگردیم

بدست شروق (z_m) در دسته

بسم الله الحق

- "من نماز می خونم ، نمی تونم دروغ بگم " این جمله ای است که همیشه وقتی می خواهد میزان صداقت گفتارش را به ما نشان دهد به کار می برد. برایم جالب است که از نظر او نماز خوان ها نباید دروغ بگویند، جالب است که نماز او باعث می شود دست از یک گناه بزرگ که از نظر خیلی آدم های روزگار ما بدون آن زندگی نمی چرخد، بردارد.

- "باورت نمی شود از وقتی دارم شرح گناهان کبیره را می خوانم می بینم که چقدر ما خوابیم و حالیمان نیست! خیلی از کارهایی که به نظرمان اشکالی ندارد و صبح تا شب با آنها زندگی می کنیم جزو همان گناهان کبیره ای است که هزار تا حدیث در مورد عقاب سختشان خواندیم و ما غافلیم !"
تازگی ها با یک استاد اخلاق آشنا شده بود بعد از اینکه با بقیه دوستانش آویزان استاد شده بودند که جلساتی برایشان برای تربیت نفس بگذارد ، استاد گفته بود من کاری نمی توانم برایتان بکنم به غیر از اینکه توصیه کنم بروید یک بار شرح گناهان کبیره را بخوانید تا کمی بیشتر از حال و روز خودتان مطلع شوید!

- چند سال پیش بود. دانشجو بودیم. با هزار بد بختی در سالن سخنرانی جایی برای نشستن پیدا کردیم. سخنران که یکی از استادان بنام بود صحبت های زیادی مطرح کرد ولی یک موردش شاید تازه تر از باقی موارد بود.
اینکه ایادی شیطان با تغییر مفاهیم در ذهن انسان ها سعی در کاهش بار اعتقادی کلمات دارند . مثلا ساعت در قرآن مجید به معنای قیامت و یک اتفاق بزرگ است . اتفاقی که انسان کم کار بی توشه ی امروز باید از شنیدن و به یاد آوریش مو بر تنش راست شود . ولی امروز انسان معاصر ما ، اسم ساعت را که می شنود چه در ذهنش نقش می بندد ؟ یک صفحه مدور و دو عقربه و....و تو خود حدیث مفصل بخوان از مجمل

- در روزگاری که تلوزیون یکی از اعضای خانواده به شمار می رود ، در زمانه ای که بدون اینترنت و ماهواره و فیلم و سریال و دستگاه مغز پروری غرب زندگیمان نمی چرخد پرده های زیادی قلبهایمان را پوشانده است . پرده هایی که روز به روز خاطره بنده پاک بودن را در ذهنمان کمرنگ تر می کند ...

و خدا کند که خودش فکری برای دلهای زنگار گرفته و ذهن های غافل ما بکند ....

ما نه مرداب که جوییم بیا برگردیم

و نمک خورده اوییم بیا برگردیم