سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/12/23
9:6 عصر

رفتن ها و آمدن ها

بدست شروق (z_m) در دسته

بسم الله الحق

رفتن رسم زندگی است .مثل آمدن . هر آمدنی رفتنی دارد و هر سلامی یک روز به خدا حافظی می رسد ...

اما این انسان که نفخه ای از روح جاودان خدایی در وجودش حلول کرده است میل رفتن ندارد . هر جا که می رسد خانه می کند و برای ابدیتش برنامه می ریزد...

غافل است از اینکه جاودانگیش در نیستیش معنا می یابد آنجا که دیگر چیزی از منش نمی ماند و همه چیزش او می شود ...

وقتی که دل ببندی به ماندن ، رفتن سختتر می شود ، دل کندن هم ...

خوش به حال آنکه وقت آمدن به فکر  خوب رفتن باشد و خدا حافظی ...

 

پ.ن: سال نو مبارک ...