شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

شروق z_m

شروق z_m
مصاحبه مربوط مي شود به 14 سال پيش . روز هايي که دوران نوجوانيم را مي گذراندم و هنوز راه دور و درازي را در زندگي پيش رويم مي ديدم ... 14 سال بود که گمش کرده بودم و يادم رفته بود که آن روز ها چه چيز هايي گفته بودم و حالا بعد از 14 سال خيلي خيلي اتفاقي دوباره روزنامه را پيدا مي کنم و با خودِ 14 سالِ پيشِِِ ِ خودم دوباره آشنا مي شوم.خودي که فراموشش کرده بودم ... در بين سوالات مصاحبه از من پرسيده اند
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top