شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

شروق z_m

+ روزي که نتيجه به نفع ما نبود ، نه خانه اي نه اتوبوسي و نه بانکي آتش گرفت در دلمان غم گرفت ولي لبخند زديم چون ما مامور به تکليفيم نه مسئول نتيجه تا ابد بر اصول مان پايداريم ... هستيم
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top