شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

شروق z_m

+ اين انتخابات براي خيلي از ماها يه مدرسه بود .مدرسه اخلاق و خود سازي . حالا هم زنگ آخر اين کلاسه . زنگ صبر و انتظار .تمام تدابير کشور به تاييد خود کانديدا ها در جهت سلامت انتخابات داره پيش ميره . پس خوبه که اين چند ساعت هم صبر پيشه کنيم و با دادن اخبار غير موثق اينقدر با اعصاب هم ديگه بازي نکنيم
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top