شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

شروق z_m

+ آقاي مدير آيا امکان الصاق صورتک در پيام ها در آينده ايجاد مي شود؟ باور کنيد خيلي از فيد ها هست که فقط با صورتک ميشه بهشون جواب داد. خواهش مي کنم در اين باره فکري کنيد . با تشکر
شروق z_m
يک پيشنهاد ديگه : علاوه بر اينکه يک فيد به دليل لايک يا نظر جديد بالا مياد ، به دليل ويرايش فيد يا يکي از نظرات هم بالا بياد تا بقيه متوجه تغييرات بشن.باز هم با تشکر.
يادم يکبار ديگه منهم قبلا اين تقاضا را کرده بودم ..
خيلي لايک براي اين پيشنهاد
منم خيلي لايك :دي
آسموني من بيشتر... خيلي خيلي
خب من خيلي خيلي خيلي & :دي
سلام. صورتکها باعث شلوغي و خسته کنندگي صفحه خواهد شد. با اين حال روي آن فکر خواهيم کرد.
خيلي ممنون
شروق z_m
ممنون که توجه کرديد
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top